LICZNIK

Liczniki

Rawicz, 24.01.2014 r.

 

Sprawozdanie z zebrania PZHGP Sekcja Nr 1 Rawicz
z dnia 19.01.2014 r.

Zebranie rozpoczął Prezes Sekcji Mirosław Szymkowiak. Powitał gości: Burmistrza Tadeusza Pawłowskiego, Starostę Zygmunta Wolnego, Dyr. OSiR-u Zbigniewa Matysiaka oraz przybyłe na zebranie koleżanki i kolegów hodowców. Przewodniczącym zebrania został Kol. Mirosław Szymkowiak, a sekretarzem Maria Celka. Po czym nastąpiło sprawozdanie prezesa, który omówił pracę sekcji, podziękował hodowcom, którzy czynnie włączyli się do organizacji wystawy Oddziałowej.

Następnie sprawozdanie złożyła sekretarz sekcji Maria Celka. Stan hodowców na koniec 2013 r. wynosił 36 członków. Kol. Maria Celka pogratulowała hodowcom, którzy otrzymali srebrne odznaki PZHGP. Wskazała także na to, iż w obecnym roku oddział będzie obchodził 90-lecie założenia. Stan kasy na koniec 2013 r. wynosił 303,43 zł
W wyniku podziału oddziału Sekcja Rawicz będzie sekcją nr 1 w oddziale Rawicz.

Następnie głos zabrał Stefan Suchanecki i zdał sprawozdanie ze stanu finansów Sekcji na koniec 2013 r.

Przystąpiono do nagradzania hodowców za loty 2014 r. Wręczono puchary i dyplomy. Puchar Burmistrza zdobył Sławomir Siński, a puchar prestiżowy w maratonie - puchar starosty, zdobył Mieczysław Gil. Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Pawłowski
i Starosta Zygmunt Wolny.

Po przerwie wytyczono plan na 2014 r.

  1. Wnioskowano, aby po sezonie lotowym obliczeniowiec wyliczał najlepszym hodowcom wyniki
  2. Wnioskowano, aby na wystawach gołębi także za standard przyznawano nagrody
  3. Wnioskowano, aby komisja rewizyjna oddziału kontrolowała finanse poszczególnych sekcji
  4. Wnioskowano, aby jeśli będą finanse sekcja zorganizowała ognisko na koniec lotów
  5. Wnioskowano - loty próbne płaci sekcja za 1 lot starych i 2 loty młodych, a 3 lot próbny młodych może być łączony z inną sekcją koszty ponoszą hodowcy
  6. Wnioskowano założenie strony internetowej dla sekcji Rawicz
  7. Mistrzostwa starych gołębi pozostają bez zmian, natomiast mistrzostwa gołębi młodych to 3 pierwsze z całości i typowane 10/5
  8. Puchary z lotów gołębi starych z dystansów: B, C i M . Puchar gołębi młodych
    z ostatniego lotu.

Na tym zebranie zakończono

Sekretarz
Maria Celka

 

Pogoda w Rawiczu, Torzymiu, Zielonej Górze, Słubicach, FüFurstenwalde, Ludwigsfelde, Stendal, Nienburg, Deventer

Zaprzyjaźnione strony: